Superial (SP)

System okienno-drzwiowy
z bardzo dobrą izolacją termiczną  katowice

informacje podstawowe

Profil Aliplast Superial
Izolacyjność termiczna od 1,6 W/m2K
Głębokość ościeżnicy 75 mm / 75 mm
Głębokość skrzydła 75 mm / 84 mm

System okienno-drzwiowy z bardzo dobrą izolacją termiczną.

opis produktu

System o powiększonej izolacyjności termicznej. Dzięki trójkomorowym przekładkom termicznym, komorowej uszczelce centralnej i specjalnych uszczelkach szklących system osiąga współczynnik Ur < 2,0 W/m2K (grupa materiałowa 1.0 wg normy DIN 4108). Głębokość ościeżnic okiennych i profili do zabudów stałych to 75 mm. Głębokość skrzydeł okiennych 84 mm. System Superial bazuje na akcesoriach (narożniki, łączniki typu T) oraz listwach szklących i okuciach z innych systemów izolowanych termicznie. System osiąga bardzo dobre właściwości akustyczne. Możliwość stosowania wypełnień o grubościach 14–61 mm.

Zastosowanie:
– wszelkiego rodzaju okna i witryny zewnętrzne,
– okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne,
– drzwi otwierane do wewnątrz, oparte na zmodyfikowanym skrzydle okiennym.